Det var den överlägset mest miljövänliga kampanjen i Storbritanniens historia. Parterna har åtagit sig att tuffa miljöpolitiken och klimatförändringarna.

Men hur långt går parterna verkligen under ett år av Greta Thunbergs FN-tal och Sir David Attenboroughs dokumentärer om planetens tillstånd?

Tja, efter 30 år med rapportering om detta problem tror jag att några av nyckelpartierna har policyer som matchar utmaningens omfattning.

Men vad säger långsiktiga miljögrupper? Enligt Earth of Friends har de gröna, liberala demokraterna och arbetskraften manifest som allvarligt skulle motverka klimatförändringarna. De konservativa sägs också ha en stark politik, men de sätter inte miljön i centrum för sitt manifest och en del av deras politik skulle vara positivt skadligt.

Minska utsläppen

Det råder enighet om att Storbritannien i praktiken kommer att behöva eliminera sina utsläpp av växthusgaser under de kommande decennierna – men tidsfristen är mycket annorlunda. De gröna gör den mest radikala tonhöjden genom att lova att förbjuda gaserna som skapas genom förbränning av fossilt bränsle och bidra till den globala uppvärmningen år 2030. Detta skulle innebära att byta bensin- och dieselfordon för elfordon, effektivt isolera varje hus och gradvis driva gaspannorna. Industrier som stål och kemikalier måste fånga det skadliga kolet som de släpper ut.

De gröna säger att detta måste göras för att skydda klimatet – men det finns en allvarlig fråga om detta kan uppnås.

Kanske den största överraskningen för miljön är Labours passionerade varning “Vi är på randen av ostoppbar förändring”. Partiet hade flirtat med ett mål 2030 som de gröna, men efter fackföreningsinsatser enades man om att ta en väg mot “netto noll” fram till 2030. Liberaldemokraterna säger att 2030 är omöjligt. De säger att de, precis som SNP, skulle stoppa utsläppen år 2045 – vilket i sig skulle vara en ganska prestation.

Konservativa åtar sig också viktiga åtaganden – men deras ton och ambitioner är mer begränsade på många områden. De håller sig vid 2050-målet som tillkännagavs i juni. Det var och är ett ledande globalt mål som kommer att vara mycket svårt att uppnå.

Men mitt i den aktuella debatten ser 2050 lite tämd ut.

För alla partiers politiker är dock den mest omedelbara utmaningen att utarbeta detaljerade planer som visar hur ekonomin kan omvandlas.

Betala för en grön omvandling

De gröna säger att miljöskyddet måste vara kärnan i all regeringspolitik. De skulle låna 100 miljarder pund per år för denna ombyggnad, med hemmassolering och nya industrier som skapar rena jobb när de smutsiga industrierna stängs av.

För några år sedan skulle det beloppet generellt vara förlöjligt.

Det finns frågor om Storbritanniens gröna industrier är tillräckligt utvecklade för att spendera alla dessa pengar – men vissa hävdar att det är vettigt att låna för att finansiera en ny industriell revolution.

Labour ser också stora statliga utgifter som lovar att uppgradera nästan alla 27 miljoner brittiska hem.